0
Your Cart

Crochet tige filetée M8 inox 304. Longueur 92mm. En inox 304. Longueur filetage 54mm. Diamètre extérieur anneau: 30mm.

En inox 304
Longueur 92mm
Longueur filetage: 54mm
Diamètre extérieur anneau: 30mm
Poids: 36g

Brand

Crochet tige filetée M8 mm inox 304 Longueur 92mm- Crochet tige filetée M8 mm inox 304 Longueur 92mm *Crochet tige filetée M8 mm inox 304 Longueur 92mm